Aparatura modułowa Eaton

Zabezpieczenia elektryczne w postaci aparatury modułowej chronią obwody elektryczne i urządzenia w nich występujące lub osoby obsługujące przed skutkami nieprawidłowego działania sieci lub urządzeń, np. wystąpieniem zwarć.

Rodzaje zabezpieczeń w sieciach elektrycznych: zwarciowe, przeciwprzepięciowe, przeciw asymetrii, wyłączniki różnicowoprądowe i przeciążeniowe.