Czujniki fotoelektryczne

Czujniki fotoelektryczne swoją zasadę działania opierają na zmianie intensywności docierającego do nich strumienia światła. Może być wykorzystywane zarówno światło widziane jak również podczerwone lub laserowe.

Do najczęstszych zastosowań czujników fotoelektrycznych należy detekcja umieszczenia ciała obcego w pewnym obszarze.