Czujniki temperatury

Zasada działania czujników temperatury sprowadza się do zmierzenia oporności i przeliczeniu jej na wysokość temperatury mierzonej. By zmierzyć opór stosuje się pomiar dwu, trój, i czteroprzewodowy w celu kompensacji rezystancji przewodów.