Obudowy

Obudowy służą do ochrony części wewnętrznych urządzenia w celu zapobieżenia dostępu do niebezpiecznych części czynnych ze wszystkich stron. Obudowy są jednym ze środków ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim.