Rozłączniki

Rozłączniki przeznaczone są do włączania i wyłączania określonych prądów roboczych.